Thursday, 3 November 2011

SISTEM SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA)-INFO TERKINI


1. SBPA akan bermula 1 Januari 2012. Layak kepada anggota TETAP sahaja. Kena kenalpasti anggota tetap/kontrak/sambilan/sementara dsb. Anggota kontrak/sambilan sedia ada MUNGKIN ditamatkan mulai tahun 2011 tetapi masih tertakluk kepada pekeliling yang akan dikeluarkan. MUNGKIN juga perlu lantikan semula.


2. SBPA mengandungi 2 perkara utama iaitu SBPA itu sendiri ( perubahan skim, gred dan gaji) dan opsyen 60 tahun. PASTIKAN OPSYEN 55/56/58 ADALAH BETUL.


3. Tempoh buat opsyen MUNGKIN sebulan dari 1 - 31 Disember 2011. Akan ada 2 opsyen iaitu SBPA dan 60 tahun.


4. Jabatan atau mana-mana pegawai TIDAK boleh mempengaruhi pilihan opsyen seseorang pegawai tetapi Jabatan perlu memberitahu @ menerangkan secara
tepat dan jelas untuk mengelakkan kekeliruan.


5. Kementerian meminta Jabatan laksanakan segera GERAK KERJA seperti berikut:-


i. Gerak Kerja Pertama - Semakan Perjawatan


Mesyuarat dimaklumkan bahawa semakan perjawatan telah dilakukan pada 4/6/2011 yang merangkumi cadangan pemansuhan jawatan, pemansuhan jawatan dan waran baru. Jabatan juga telah diminta mengelakkan penempatan pegawai secara pentadbiran dan jika ada perlu diperbetulkan.


ii. Gerak Kerja Kedua - Ketepatan Maklumat Dalam Sistem HRMIS


- Jabatan juga perlu menyemak data didalam buku perkhidmatan dan mestilah sama dalam Sistem HRMIS. Semakan Buku Perkhidmatan ini haruslah dilakukan segera mulai hari ini. Pengemaskinian Rekod HRMIS - semua jabatan/agensi diminta mencapai 100% dalam setiap modul/sub modul HRMIS dan tiada alasan lagi kerana HRMIS boleh dicapai melalui internet. Tahun 2012 segala urusan akan dibuat atas talian dan terbaru ialah Permohonan Pertukaran akan dibuat melalui sistem HRMIS.


PASTIKAN KEMASKINI HRMIS 2011 CAPAI 100%. TAMBAHAN SUBMODUL IAITU PERTUKARAN GUNASAMA AKAN DIBUAT MELALUI HRMIS PADA TAHUN 2012.


- Jabatan juga perlu semak buku perkhidmatan semua pegawai dan perlu pengesahan daripada pegawai tersebut ketepatan nama, no. kad pengenalan dan gaji akhir pegawai tersebut ( FORMAT BORANG PIHAK KEMENTERIAN AKAN PANJANGKAN KEPADA SETIAP JABATAN) - Ini bertujuan untuk memastikan pihak sumber manusia tidak dipersalahkan kemudian hari jika berlaku kesilapan terutamanya dari segi gaji yang akan diterima apabila SBPA dilaksanakan. Semakan Buku Perkhidmatan ini haruslah dilakukan segera.


TUNGGU BORANG YANG AKAN DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN. KAMI AKAN EDAR KEPADA TUAN/PUAN JIKA DITERIMA NANTI. BORANG INI KENA DITANDATANGANI SENDIRI OLEH SEMUA PEGAWAI. SETIAP SEORANG 1 BORANG.


iii. Gerak Kerja Ketiga - Taklimat Opsyen SBPA


Mesyuarat difahamkan pihak JPA akan mengadakan 7 'roadshow' untuk menerangkan tentang SBPA. Antaranya ke kementerian dan jabatan, wakil kementerian/jabatan tersebut perlu mendapat penerangan yang jelas tentang SBPA kerana mereka akan menerangkannya pula kepada jabatan/cawangan dibawahnya.


iv. Gerak Kerja Keempat - Penyediaan Kew-8


Peringkat selepas opsyen dibuat. Peringkat ini juga merupakan peringkat yang paling kritikal sekali kerana melibatkan duit. Mesyuarat juga memaklumkan penyediaan dummy kew-8 perlu dilakukan sebelum SBPA dilaksanakan. Dummy kew-8 tentang senarai pegawai-pegawai, gred gaji dan tangga gaji. Penglibatan seksyen kewangan juga penting

No comments:

Post a Comment