PAUTAN KE PANITIA

http://sekolah.mmu.edu.my/smkadeputra/

http://smkadeputra2010.blogspot.com/

http://ictsmkadeputra.blogspot.com/     Blog ICT SMK Ade Putra

http://ppismkadeputra.blogspot.com/    Blog Panitia Pendidikan Islam SMKAP

http://pbismkadeputra.blogspot.com/    Blog Panitia Bahasa Inggeris SMKAP

http://pmmsmkadeputra.blogspot.com/ Blog Panitia Matematik SMKAP

http://psnsmkadeputra.blogspot.com/   Blog Panitia Sains SMKAP

http://psejarahsmkadeputra.blogspot.com/ Blog Panitia Sejarah SMKAP

http://pgeografismkadeputra.blogspot.com/  Blog Panitia Geografi SMKAP

http://pkhsmkadeputra.blogspot.com/  Blog Panitia K. Hidup SMKAP

http://mpvsmkadeputra.blogspot.com/  Blog Panitia MPV SMKAP

http://perdagangansmkadeputra.blogspot.com/ Blog Panitia Perdagangan SMKAP

http://peasmkadeputra.blogspot.com/  Blog Panitia Ekonomi Asas SMKAP

http://ppsksmkadeputra.blogspot.com/  Blog Panitia Pend. Sivik & Kewarganegaraan